നിംനഗ

“ഹിമാ, നീ ഉമ്മറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാപ്പിയും, മുറിയിൽ നിന്ന് പേനയില് ഒഴിക്കാ൯ മഷിയും എടുത്തേക്കണേ”

ഇടവപ്പാതിയിലെ മഴ പതുക്കെ പെയ്യാനായി മലമുകളിൽ നിന്ന് കിനിഞ്ഞ് കിനിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു.

“ദേ ഏട്ടാ കാപ്പി, പേന ഇങ്ങ്താ ഞാൻ നിറച്ച് തരാം, ആരോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ?”

അപ്പോഴാണ് ഞാനും വഴിയിലേക്ക് നോക്കിയത്.

“ശരത്തേ, ഒരു എഴുത്തുണ്ട്. രജിസ്റ്റേടാണ്”

ദാസേട്ടനാണ്, ഇളയച്ഛന്റ മൂത്ത മോൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെത്തെ പോസ്റ്റാമാനായി ജോലി നോക്കുകയാ.

“ഏട്ടാ ഇത് തിരുവനന്ത്പുരത്ത് നിന്നാ”,
ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് നോക്കി.

“വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നാ , വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയാണ് അയച്ചത്”.
“എന്നതാടാ കാര്യം?”

“കുട്ടികളുടെ പഠന സിലബസിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം നിർബന്ധമായും ചേർക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഞാൻ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു അപേക്ഷ അയച്ചിരുന്നു. അതിന്റെ മറുപടിയാണ്, ഈ അധ്യയന വർഷം മുതൽ അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന്”.

അത് കേട്ടതും ഹിമ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് കൊണ്ട് മുറിയിലേക്ക് പോയതും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു.
ദാസേട്ടൻ ഉമ്മറത്ത് തുക്കിയിട്ട ഫോട്ടോയിലേക്കും, ഞാൻ വീടിന്റെ മുന്നിലെ ആറ്റിലേക്കും നോക്കി മിണ്ടാതെയിരുന്നു.

മലയിറങ്ങി വന്ന മഴ ആ ആറ്റിലപ്പോൾ ചന്നം പിന്നം പെയ്ത് ഇറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

|നിംനഗ -nimnaga (meaning) : a river; mountain- stream

Advertisements

Written by sibi ecosmith

ME, A two legged walking-talking socio animal always wanted to descend into Blue Water world, where finds ourself and gets astonished by the beauty of nature kept for us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s