നിംനഗ

"ഹിമാ, നീ ഉമ്മറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാപ്പിയും, മുറിയിൽ നിന്ന് ആ Chelparkന്റെ മഷിയും എടുത്തേക്കണേ" ഇടവപ്പാതിയിലെ മഴ പതുക്കെ പെയ്യാനായി മലമുകളിൽ നിന്ന് കിനിഞ്ഞ് കിനിഞ്ഞ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് കൊണ്ടിരുന്നു. "ദേ ഏട്ടാ കാപ്പി, പേന ഇങ്ങ്താ ഞാൻ നിറച്ച്…

മഷിതണ്ട്

"അപ്പേ എന്തിനാ ഈ മഷിപേന മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നേ?" രാവിലെ പേപ്പർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു പാത്തു എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നത്, എന്റെപേനയിൽ നിന്നുള്ള മഷി മൊത്തം അവളുടെ ഉടുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് Ph.D ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയതിന് രണ്ട് മാസത്തിൻ ശേഷമായിരുന്നു…

ഭ്രാന്ത്

ഭ്രാന്താണ് എനിക്ക് എന്ന് സമ്മതിച്ചു തരാൻ എനിക്കിന്ന് ഒരു മടിയുമില്ല. എന്റേത് മാത്രമായ ശരികളിൽ വിശ്വസിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനു ഭ്രാന്തെന്ന് മുദ്ര കുത്തിയാൽ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ നോക്കി നിശബ്ദം ചിരിക്കാനേ കഴിയൂ. എന്റെ ശരികളുടെ ലോകത്തു എന്റെ ചലനങ്ങൾ ചങ്ങല ബന്ധിതമല്ല. ഞാൻ…

അപൂർണം

പുറത്തു പെയ്യുന്ന കനത്ത മഴയ്ക്കു വീടിന്റെ ഉള്ളിലെ മൂകതയെ ഭഞ്ജിക്കാൻ ആയില്ല. മരണം ശാന്തമായി അവളെ കൊണ്ടുപോകും വരെ അവൾ ഒരു കാര്യം മുടങ്ങാതെ ചെയ്തു പോന്നു. കടുത്ത വേദനയുടെ യാഥാർഥ്യത്തിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ അവരുടെ മായിക ലോകത്തു അവളെ ചേർത്തു…

ഉച്ചനേരം

പകുതി ദിവസം മാത്രം നീണ്ടു നിന്ന അധ്യാപന അദ്ധ്യയന മല്പിടുത്തങ്ങൾക്കു ഒടുവിൽ വീട്ടിൽ എത്തിപ്പെടാൻ ധിറുതി ആയി. വീട് എന്ന ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തു നിർഭയം സ്വര്യ വിഹാരം നടത്തുന്ന മൂന്ന് കുഞ്ഞു സ്വരൂപങ്ങളും അവർക്കായി ദത്തെടുക്കപെട്ട മൂന്ന് ശ്വാന സ്വരൂപങ്ങളും മുതിർന്ന…